Hydrokemisk model

Trin 2b ‚Äď Sammentolkning

Hydrogeokemisk model

Formål:

Form√•let med opstilling af den hydrogeokemiske model er p√• baggrund af samtlige geokemiske data, at skabe en samlet forst√•else for hydro-geokemien i kortl√¶gningsomr√•det p√• et tilstr√¶kkeligt fagligt detaljeringsniveau for grundvandskortl√¶gningen. Modellen udg√łres af en syntese af alle de geokemiske resultater tolket i forhold til omr√•dets geologiske og hydrologiske forhold.

Se Geo-vejledning 2018/2 (Hansen m.fl., 2009) og Geo-vejledning 8 (Vangkilde-Pedersen m.fl., 2011).

Data:

Kemiske n√łgleparametre udv√¶lges i forhold til de identificerede problemstillinger i kortl√¶gningsomr√•det (f.eks. vandtype, pesticidfund, As, Cl, sulfat, nitrat).

Nitrat-reduktionskapacitet ved sedimentkemiske data.

Nitratfronten ud fra farvebeskrivelser af jordlagene.

Kalkfronten, kalkindhold hvis SESAM unders√łgelser findes,

Saltvandsgrænsen

Laggrænser fra den hydrostratigrafiske model

Metode:

Den hydrokemiske model b√łr ideelt set opstilles samtidig med den hydrostratigrafiske model, da de gensidig bruger hinandens tolkninger. Det b√łr foreg√• som en iterativ proces. Den hydrostratigrafiske model beskriver den overordnede hydrogeologiske opbygning af omr√•det. Ved opstilling af den hydrogeokemiske model relateres grundvandskemiske og sedimentkemiske data til den overordnede hydrogeologiske opbygning af kortl√¶gningsomr√•det. F√łlgende sammentolkninger er nyttige at lave:

 1. Udarbejdelse af 2D-temakort
  - Vurdering af nitratsårbarhed og geologisk heterogenitet (illustration af nitratfront, lerdæklagstykkelse, geologiske strukturer, vekslende redoxforhold etc.)
  - Vurdering af beliggenheden af kalkmagasiner (klorid, kalk i boringer etc.)
  - Vurdering af kilder til klorid (ionbytning, Na/Cl-forholdet, Cl/Br-forholdet, dybden til filteret, kloridkoncentrationer etc.)
   
 2. Udarbejdelse af 2D-profilsnit
  2D-profilsnit kan produceres i GeoScene3D. Ofte vil det v√¶re en fordel at begynde med at optegne profilsnittene i h√•nden, da tolkningen af placeringen af laggr√¶nser og fronter og optegningen bedst foretages manuelt. I det viste eksempel (se fig. 10) er nitratfrontens beliggenhed f.eks. tolket til at v√¶re sammenfaldende med overkanten af d√¶klagene. Selve sammentolkningen, med tolkningen af laggr√¶nser og fronter, foretages i en iterativ proces, hvor informationer i alle relevante data inddrages. Ofte kan det v√¶re n√łdvendig at forkaste de indledende konceptuelle modeller. Samtidig skal der findes et passende niveau af generalisering og detaljering i forhold til heterogeniteten af de hydro-geokemiske forhold.
 3. 3D-tolkning
  3D-tolkning foretages i GeoScene3D. Selve sammentolkningen, med tolkningen af laggrænser og fronter, foretages i en iterativ proces, hvor informationer i alle relevante data inddrages. Data med tilknyttede X-, Y- og Z-koordinater placeres visuelt både i X-, Y-planet og i Z-planet. Derved opnås reelle opfattelser af både proportioner og beliggenhed af de visualiserede elementer i modelrummet.

Eksempel:

Figur 10. Sammentolkning af geologiske og kemiske oplysninger i 2D-profilsnit.