Grundvandsmodel

Trin 2b - sammentolkning

Grundvandsmodel

Formål:

a) En grundvandsmodel skal opfylde forskellige kvalitative og kvantitative kalibreringsmål for at være anvendelig. Under kalibreringen tjekker man grundvandsmodelsimuleringerne op mod de kvantitative og kvalitative kalibreringsmål.

b) Grundvandsmodellen skal kunne simulere grundvandsstr√łmnings-m√łnstret (retning og gradient) indenfor en acceptabel usikkerhed.

Se Geo-vejledning 2017/1 som har erstattet Geo-vejledning 2 (Iversen m.fl., 2008) og 7 (Refsgaard m.fl., 2010),

Data:

Hydrostratigrafiske model

Magasinspecifikke potentialekort

Metode:

a) Under kalibreringen af en grundvandsmodel b√łr man efterse og eventuelt korrigere de geologiske modeller (den rumlige og den hydrostratigrafiske model), n√•r man efter mange fors√łg med forskellige kombinationer af realistiske hydrauliske parametre stadig ikke kan f√• grundvandsmodellen til at simulere m√•lingerne (grundvandspotentialer, vandf√łringer, grundvandets alder, oplande) inden for den usikkerhed, man kan acceptere.

Sammentolkningen foreg√•r ved at man laver realistiske strukturelle √¶ndringer i den hydrostatigrafiske model. Med strukturelle √¶ndringer menes drastiske hydrauliske √¶ndringer, som f.eks. at man √¶ndrer en oprindelig tolkning fra ler til sand eller omvendt i et begr√¶nset volumen af modellen, fig. 11. Det er hurtigst at foretage disse √¶ndringer ved at √¶ndre de hydrauliske egenskaber direkte i grundvandsmodellerings-v√¶rkt√łjet og herefter lave nye kalibreringsk√łrsler. Strukturelle √¶ndringer i tolkningen skal kunne begrundes med, at den nye alternative tolkning er liges√• trov√¶rdig, som de oprindelige tolkninger. √Ündres det hydrostratigrafiske input i grundvandsmodellen skal √¶ndringerne p√•f√łres den rumlige geologiske model og den hydrostratigrafiske model, s√• det der findes i modeldatabasen svarer til det, der er anvendt i grundvandsmodellen.

b) Sammentolkningen foreg√•r som en del af kalibreringen af grundvandsmodellen ved at de ‚ÄĚm√•lte‚ÄĚ magasinspecifikke potentialekort sammenholdes med de tilsvarende simulerede magasinspecifikke potentialekort. Uacceptable forskelle f√łlges op med en analyse af, om den hydrostratigrafiske model skal korrigeres, som beskrevet ovenfor, eller om de ‚ÄĚm√•lte‚ÄĚ potentialekort er utilstr√¶kkelige, f.eks. som f√łlge af d√•rlig datad√¶kning.

Arbejder man med magasinspecifikke potentialekort er det vigtigt at efterse, om grundvandspotentialerne er sorteret helt rigtigt ud p√• de forskellige magasiner og p√• den tidsperiode grundvandssimuleringen omfatter, f√łr man forkaster grundvandsmodellens resultater og begynder at korrigere modellens geologiske input. Grundvandsmodellen er mere kompleks end de 1-lagsmodeller de ‚ÄĚm√•lte‚ÄĚ potentialekort repr√¶senterer, og kan derfor principielt set beregne de mest korrekte str√łmningsm√łnstre. Det simulerede magasinspecifikke potentialekort for et beregningslag repr√¶senterer simulerede grundvandspotentialer i alle aktive celler i beregningslaget, ikke kun celler med aquifer-egenskaber, men ogs√• celler med aquitard-egenskaber.

Eksempel:

Figur 11. Ændring af det geologiske input i en grundvandsmodel kan f.eks. bringe modellen i stand til bedre at simulere (stiplet linje) et målt potentiale (fuldt optrukken linje).