Validering

Trin 2b - sammentolkning

Validering

Formål:

Validering af sammentolkningen i et kortlægningsområde kan foretages ved hjælp af partikelbanesimuleringer som sammentolkes med forskellige uafhængige data

Data:

Magasinspecifikke potentialekort

Dæklagskort

Kemiske data

Metode:

Det er relevant at sammentolke forskellige magasiners (-lags) potentialekort med hinanden, for at se op- eller nedadg√•ende str√łmning samt beliggenhed af det enkelte potentiale i forhold til magasin-top (magasin type) og i forhold til terr√¶n.

Profilsnit med kemi, f.eks. vandtype og redoxgr√¶nse er gode til at kvalitetssikre med. Tykkelse og udbredelse af (tolkede) d√¶klag sammenlignes med str√łmningsbillede og kemi (fig. 12).

Der er ikke altid data nok, derfor er det nyttigt og vigtigt at sammentolke resultaterne for str√łmningsmekanik, d√¶klag over magasiner og potentialeforl√łb med kemien ‚Äď hvis kemien ikke har v√¶ret anvendt i fremstillingen af disse resultater.

Det er vigtigt at huske den rumlige og tidslige dimension ‚Äď at str√łmning fra overflade til grundvandsmagasin ikke bare foreg√•r lodret, men kan v√¶re horisontal og √¶ndre sig over tid. D√¶klagskortet b√łr sammentolkes med indvindingsoplandet.

Sammentolkning af partikelbanealdre med alderen af grundvandet bestemt ved kemiske analyser er en nyttig metode til validering af kortlægningsresultaterne. Se geo-vejledning 6 (Hansen m.fl., 2009).

Eksempel:

Figur 12. Sammenligning mellem str√łmnings-billede og kemi langs profil. Bevtoft-Hovslund omr√•det, S√łnderjylland.