Litteratur

BLST, 2009. Administrationsgrundlag for Milj√łministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortl√¶gning, MIM. http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/5ECB26CC-9720-4EA2-B82E-B4BD5F07F913/90910/AdministrationsgrundlagEndelig010709.pdf

Ditlevsen, C., S√łrensen, J., Pallesen, T.M., Pedersen, D., Nielsen, O.B., Christiansen, C., Hansen, B. & Gravesen, P., 2008. Jordpr√łver fra grundvandsboringer. Vejledning i udtagning, beskrivelse og geologisk tolkning i felten. Geo-vejledning 1, GEUS, 108 pp. http://gk.geus.info/xpdf/geo-vejledning_1_final.pdf

Hansen, B., Mossin, L., Ramsay, L., Thorling, L., Ernstsen, V., J√łrgensen, J. & Kristensen, M., 2009. Kemisk grundvandskortl√¶gning, Geo-vejledning 6, GEUS 2009, opdateret version 2011. http://gk.geus.info/xpdf/kemisk-grundvandskortlaegning20110325.pdf

Iversen, C.H., Lauritsen, L.U., Nyholm, T. & K√ľrstein, J., 2008. Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Geo-vejledning 2, GEUS, 107 pp. http://gk.geus.info/xpdf/udpegning-af-indvindingsoplande_hjemmeside.pdf

J√łrgensen, F., Kristensen, M, H√łjberg, A.L., Str√łyberg, K.E.K., Hansen, C., Jordt, B.E., Richardt, N. & Sandersen, P., 2008. Opstilling af geologiske modeller til grundvandsmodellering. Geo-vejledning 3, GEUS, 2008, 175 pp. http://gk.geus.info/xpdf/geovejledning-270808_low.pdf

Mielby, S., Ditlevsen, C. & Olesen, H., 2009. Potentialekortlægning. Vejledning i udarbejdelse af potentialekort. Geo-Vejledning 4. GEUS. http://gk.geus.info/xpdf/geo-vejledning_4_potentialekortlaegning.pdf

Refsgaard, J.C., Troldborg, L., Henriksen, H.J., H√łjberg, A.L., M√łller, R.R. & Nielsen, A.M., 2010. God praksis i hydrologisk modellering. Geo-vejledning 7, GEUS, 56 pp. http://gk.geus.info/xpdf/geovejl7_god_praksis_i_hydrologisk_modellering_m_app_20100531_net.pdf

SSV-kogebogen: http://www.hgg.geo.au.dk/rapporter/SSV_rapport.pdf

Vangkilde-Pedersen, T., Mielby, S., Jakobsen, P.R., Hansen, B., Iversen, C.H. & Nielsen, A.M., 2011. Kortlægning af kalkmagasiner. Geo-vejledning 8, 108 pp. http://gk.geus.info/xpdf/geovejledning_8_kalk_final_net.pdf

Herudover henvises til andet publiceret materiale herunder geo-vejledninger, som findes p√• http://www.geus.dk/vandressourcer/kortlaegninger/grundvandskortlaegning/den-nationale-grundvandskortlaegning/udgivelser-om-grundvandskortlaegning/, og √łvrigt materiale p√• Geofysiksamarbejdets hjemmeside p√• http://geofysiksamarbejdet.au.dk