Hvad er sammentolkning?

Sammentolkning foreg√•r hele tiden og p√• flere niveauer under kortl√¶gningsprocessen og udg√łr en v√¶sentlig del af denne.

Det vigtigste ved sammentolkninger er at man kan tage to eller flere slags data og ‚ÄĚt√¶nke dem sammen‚ÄĚ og f√• mere viden ud af dem.

Sammentolkningen kan bidrage til en bedre forst√•else af de geologiske, hydrologiske og geokemiske processer der er foreg√•et. Sammentolkningen af flere typer data (geofysiske, geologiske, hydrauliske, geokemiske) giver det bedst mulige billede af forholdene i kortl√¶gningsomr√•det. Den kan st√łtte ens hypotese om forholdene i et omr√•de.

Det modsatte kan også være tilfældet: Sammentolkning eller sammenstilling viser at forskellige datatyper er i modstrid med hinanden, i den forstand at den ene datatype peger på, at der er foregået processer her, som den anden datatype viser er mindre sandsynlige. Årsagerne hertil kan være mange, og udfordringen for en troværdig kortlægning består nu i at forklare og forene de tilsyneladende modsætninger.

Et simpelt eksempel kunne v√¶re, at der er m√•lt nitrat i et dybtliggende grundvandsmagasin i et omr√•de hvor de eksisterende boringer og den geologiske forst√•elsesmodel tyder p√•, at der findes betydelige d√¶klag af ler over magasinet. Hvis √•rsagen ikke er fejl i data, er det sandsynligt at forst√•elsesmodellen b√łr t√¶nkes igennem igen, og at der mangler noget viden her. Yderligere kortl√¶gning vil m√•ske afsl√łre ‚ÄĚhuller‚ÄĚ i d√¶klagene, eller at det nitratholdige grundvand str√łmmer fra naboomr√•der med ringe lerd√¶klag, ind under omr√•der med st√łrre m√¶gtigheder af lerd√¶klag.

Sammentolkning undervejs i kortl√¶gningen kan alts√• st√łtte udpegningen af omr√•der hvor der er brug for mere kortl√¶gning. Dette er en nyttig information under udarbejdelsen af en strategi for den videre kortl√¶gning (fig.1). Sammentolkning b√łr ideelt set under hele kortl√¶gningsforl√łbet k√łre som en gentagen (iterativ) proces med passende √¶ndringer hver gang der ses v√¶sentlige forskelle mellem konkrete observationer og opstillede modeller.