Indhold

Tjekliste for sammentolkning består af 3 elementer:

  1. Et flowdiagram (figur 1)
  2. Faneblade (de efterf√łlgende sider i rapporten)
  3. En tabel (tabel 1, selve Tjeklisten)

Flowdiagrammet for sammentolkning gennem kortl√¶gningsprocessen (figur 1) knytter an til tabel 1, der er udformet som en egentlig Tjekliste for sammentolkning. Her kan brugerne se hvilke sammentolkninger der kan udf√łres, og afkrydse dem der er anvendt efterh√•nden som deres projekt skrider fremad. Som baggrund herfor findes faneblade, der begrunder, uddyber og illustrerer tjeklistens punkter. Fanebladene kan tilg√•s digitalt via hyperlinks i selve Tjeklisten for sammentolkning.