Tjekliste

Figur 1: Flowdiagram som viser de overordnede sammentolkninger.

Tabel 1: Tjeklisten

TJEKLISTEN

SAMMENTOLKNINGSTJEK

TJEK

Trin 1 - Sammentolkning af eksisterende data

Overblik over det hydrologiske opland

Afgrænsning af oplandet

 

Kendskab til str√łmningsdynamik

 

Geologisk forståelsesmodel

Sammentolkninger mellem eksisterende kortværk og landskabselementer

 

Sammenstilling og vurdering af eksisterende tolkninger, opfattelser og viden

 

Kemisk model på eksisterende data

Sammentolkninger mellem eksisterende kemiske data og arealdata

 

Tidsserie tolket i forhold til forståelsesmodellen

 

Identifikation af problemstoffer

 

Kortlægningsstrategi

Sammentolkning mellem overblikket over det hydrologiske opland, den kemiske model på eksisterende data og den geologiske forståelsesmodel. Udarbejdelse af kortlægningsstrategi med vurdering af behovet for nye data.

 

Trin 2a - Indhentning af nye data

 

Trin 2b - Sammentolkning

   

Geofysisk tolkning

Overveje fremstilling af lertykkelseskort med SSV-metoden (geoStatistical estimation of Structural Vulnerability)

 

Udarbejdelse af 3D-resistivitetsgrids til brug for den rumlige geologiske model

 

Unders√łgelsesboringer

Sammentolkning af lithologi, geofysiske logs, pejlinger, vandkemiske og sedimentkemiske analyser, beregninger af nitratreduktionskapacitet og farvebeskrivelser på boringsniveau.

 

Rumlig geologisk model

Sammentolkning af geologiske informationer ved brug af stratigrafiske oplysninger der giver oplysninger om dannelsesmilj√łet og dannelseshistorien i modelomr√•det.

 

Sammentolkning af elektriske/elektromagnetiske målinger og de tilgængelige geologiske, kemiske og strukturelle informationer.

 

Sammentolkning af forskellige geofysiske metoder ved brug af forskellig visualisering f.eks. logs, enkeltsonderinger, 3D-resistivitetsgrids og seismiske profiler.