Overblik over det hydrologiske opland


Trin 1 ‚Äď Sammentolkning af eksisterende data

Overblik over det hydrologiske opland

Formål:

At skabe overblik over vandets kredsl√łb og de overordnede str√łmningsmekanismer, der er styrende for grundvandsdannelsen, og den mulige transport af forurening til undergrunden i kortl√¶gningsomr√•det.

Data:

GIS-kort med omr√•dets topografi, jordoverflade, kystlinjer vandl√łb, s√łer og v√•domr√•der. √Üldre topografiske kort og v√•domr√•dekort. Jordbundskort m.v. Suppleres med eksisterende potentialekort.

Metode:

Der findes ikke en entydig m√•leparameter for vandets kredsl√łb, og viden skal opbygges ved sammentolkning. Overblik over vandets kredsl√łb skabes derfor successivt ved at sammentolke alle operationelt tilg√¶ngelige oplysninger i kortl√¶gningsomr√•det i opstartfasen og supplere med data, efterh√•nden som de indsamles i forbindelse med detailkortl√¶gningen.

De topografiske kort henviser i st√łrre eller mindre grad til en st√łrrelse vi ikke kender p√• nuv√¶rende tidspunkt i kortl√¶gningen, nemlig grundvandsdannelsen til magasinerne, som har stor betydning for nedsivning af nitratholdigt vand til de p√•g√¶ldende magasiner. Omr√•der, hvor der sandsynligvis er ringe eller ingen grundvandsdannelse (og dermed en sandsynlig lav nitratnedsivning) findes, hvor der er lavbundsomr√•der som s√łer, √•dale og lavmoser.

Af v√•domr√•dekortet fra 1890 kan man se hvordan v√•domr√•derne dengang havde en v√¶sentlig st√łrre udbredelse end i dag (se fig. 2). Dr√¶ning har siden s√¶nket grundvandsspejlet i de nu forhenv√¶rende dele af v√•domr√•derne. Men den forhenv√¶rende mosebund kan stadig have et betydeligt indhold af organisk materiale og dermed fortsat besidde en relativt h√łj nitratreduktionskapacitet.

Ved opstarten af kortl√¶gningen er der specielt behov for at afgr√¶nse vandl√łbs- og grundvandsoplande for at f√• et billede af den overordnede dynamik. Her kan man benytte sig af parametre, som er let tilg√¶ngelige og som kan afl√¶ses direkte ud fra GIS-temaer.

Afgrænsning af oplandet bestemmes som reglen ud fra beliggenheden af kystlinjen og vandskel og den afgrænses i praksis ud fra områdets topografiske kort, eksisterende potentialekort (oftest primære potentialekort) og definerede vandskel.

Kendskab til str√łmningsdynamikken inden for oplandet opn√•s ved at afgr√¶nse omr√•der med udstr√łmning. f.eks. ud fra kort med oplysning om vandl√łb, s√łer samt eksisterende og tidligere v√•domr√•der, fig. 2.

Ligeledes afgr√¶nses omr√•der med mulighed for nedsivning. Disse er i princippet residual-m√¶ngden af udstr√łmningsomr√•derne i oplandet. Der kan v√¶re forskel p√• nedsivningsmuligheden, som reduceres hvor der er stor terr√¶nh√¶ldning, dr√¶ning, h√łjmoser med t√¶t bund og fed jordbund.

Hertil kommer viden der umiddelbart kan indhentes fra boringernes geologi og vandstand. Desuden kan studier af grundvandstilstr√łmningen (f.eks. ud fra medianminimum) give viden om v√•domr√•ders kontakt med grundvand samt forventet op- og udstr√łmning af grundvand.

Senere hen, n√•r der er udf√łrt detailkortl√¶gning, kan resultaterne herfra holdes op mod de f√łrste antagelser om den overordnede str√łmningsdynamik. Da der er tale om uafh√¶ngige data, er denne sammenligning vigtig som kvalitetssikring af kortl√¶gningen.

Det er vigtigt ved senere detailkortl√¶gning, sammentolkninger og modelleringer at bibeholde det samlede overblik over vandets kredsl√łbsdynamik i kortl√¶gningsomr√•det. Manglende sammenh√¶ng indikerer at tolkningen enten er mangelfuld, eller at den ikke er korrekt. Divergens mellem det overordnede indtryk og detailm√•linger, f.eks. i form af spring i omr√•dernes potentiale og forskelligartede m√łnstre for potentialetidsserierne kan v√¶re indikationer p√• manglende sammenh√¶ng. Sammenh√¶ng med resultaterne fra detailkortl√¶gninger indikerer omvendt korrekt fortolkning.

Eksempel:

Figur 2. Vandl√łbsoplande, vandl√łb, og v√•domr√•der fra eksisterende GIS-temaer samt et tema med lavbundsomr√•ders udstr√¶kning i 1890 (S. Mielby pers. Komm. 2011). Bevtoft-Hovslund kortl√¶gningsomr√•de, S√łnderjylland.