Geologisk forståelsesmodel

Trin 1 ‚Äď Sammentolkning af eksisterende data

Geologisk forståelsesmodel

Formål:

Under kortl√¶gningens trin 1 vil der normalt skulle opstilles en geologisk forst√•elsesmodel for det p√•g√¶ldende omr√•de. Denne har til form√•l at give et overblik over geologien, og hvor langt det eksisterende materiale r√¶kker i forbindelse med opstillingen af den rumlige geologiske model senere i forl√łbet. Den tidligste forst√•elsesmodel for omr√•det er vigtig. Man skal dog passe p√• at den ikke ‚ÄĚoverudvikles‚ÄĚ og forudfattede meninger sl√¶bes med fremefter.

Se Geo-vejledning 2018/1 (Sandersen m.fl.2018)

Data:

Eksisterende data. Litteratur, boringer i Jupiter, eksisterende kort, eksisterende kemiske analyser. Data fra tidligere geofysiske unders√łgelser.

Metode:

Der skal skabes overblik over strukturer i området ud fra kort over f.eks. landskabs-udformning, forkastninger, begravede dale, osv. (fig. 3).

Man vil som regel have et bud p√• den forventede lagserie i omr√•det, f.eks. fra eksisterende litteratur. Dette kan kontrolleres ved at sammenligne den forventede stratigrafi med de beskrevne boringer i omr√•det. Selvom forst√•elsesmodellen ikke opstilles digitalt, men typisk best√•r af beskrivelser og principskitser kan det v√¶re nyttigt allerede p√• dette stadium at oprette en GeoScene3D-visualisering indeholdende terr√¶nmodellen og boringerne fra et Jupiter-udtr√¶k for omr√•det. Hvis st√łrre dele af omr√•det samtidig er d√¶kket af geofysiske m√•linger vil det ligeledes v√¶re form√•lstjenligt at indl√¶se tolkningen af de geofysiske data i visualiseringen.

I tilgift til det litologiske overblik kan s√•dan visualisering af eksisterende boringer og geofysik anvendes til at f√• et f√łrste indtryk af magasin- og d√¶klagsforhold, finde indikationer p√• begravede dale og mulig glacialtektonik og sammenligne med landskabskort. Samtidig kan visualiseringen ofte ogs√• tydeligg√łre, hvor langt informationen fra eksisterende data r√¶kker i den videre kortl√¶gning. Med andre ord: hvad er der d√¶kning for, og hvad antager vi?

P√• baggrund af ovenst√•ende kan der opstilles og beskrives en arbejdshypotese for omr√•dets geologiske opbygning ‚Äď den geologiske forst√•elsesmodel. Grafiske fremstillinger af modellen er meget velegnede til at vise den forst√•else af omr√•dets geologi, man har fundet frem til.

Der b√łr s√• vidt muligt fremstilles et eller flere principielle profiler der illustrerer omr√•dets geologiske opbygning. Profilerne kan bygge direkte p√• boringer: de kan f.eks. v√¶re tegnet langs eksisterende boringer i GeoScene3D hvis man kan l√¶gge et snit, der egner sig til at illustrere de overordnede geologiske forhold i omr√•det. De kan v√¶re mere skitsebaserede og v√¶re optegnet p√• baggrund af en sammentolkning af de informationer der er til r√•dighed, men uden at v√¶re direkte relateret til et ‚ÄĚvirkeligt‚ÄĚ profil.

S√•danne geologiske skitseprofiler har ogs√• den fordel, at de kan anvendes til sammentolkning med andre typer data, f.eks. kemiske (se efterf√łlgende faneblade).

Eksempel:

Figur 3. Sammenstilling af kort: Per Smeds landskabskort, jordtypekort, jordartskortet og et kort over prækvartæroverfladen.