Kemisk model på eksisterende data

Trin 1 ‚Äď Sammentolkning af eksisterende data

Kemisk model på eksisterende data

Formål:

Sammentolkningen skal resultere i en indledende forst√•else for grundvandsmagasinernes kemiske tilstand, identifikation af behovet for nye kemiske data og identifikation af problemstoffer i unders√łgelsesomr√•det.

Se Geo-vejledning 2018/2 (Hansen m.fl., 2009).

Data:

Den opstillede geologiske forståelsesmodel

De eksisterende grundvandskemiske og sedimentkemiske data.

GIS-temaer for arealdata (landsskabskort, kendte forureningskilder, N-belastning, pesticidforbrug etc.)

Metode:

Den geologiske forst√•elsesmodel beskriver den overordnede hydrogeologiske opbygning af et omr√•de. Modellen kan have st√łrre eller mindre detaljeringsgrad. Opgaven best√•r i at relatere de eksisterende grundvandskemiske data til den geologiske ramme som modellen udl√¶gger. Det er nyttigt at foretage f√łlgende sammentolkninger:

  1. Sammentolkning af eksisterende kemiske data og areal-data f.eks. mht. nitrat
  2. Vandværkernes råvandskemi og hydrogeologien: tidsserier tolket i forhold til forståelsesmodellens beskrivelse af indvindingsmagasiner og dæklag
  3. Den kemiske datatæthed set i forhold til kompleksiteten af forståelsesmodellen: vurdering af, hvad der er brug for af nye kemiske data
  4. Identifikation af problemstoffer: temakort med relevante kemiske data. Beskrivelse af, hvad der er af problemstoffer i hvilke dybder og hvordan det ses i lyset af forståelsesmodellens billede af mulig eksistens og adgangsveje for disse stoffer.

Hvordan sammentolkning p√• dette niveau i kortl√¶gningen udf√łres, afh√¶nger meget af hvordan den geologiske forst√•elsesmodel er beskrevet og illustreret. Hvis den geologiske forst√•elsesmodel er meget enkel, m√• man illustrere de kemiske data med tidsserier og temakort, og s√• vurdere dem i forhold til forst√•elsesmodellen i en skriftlig tolkningsredeg√łrelse. Som regel vil forst√•elsesmodellen dog indeholde et eller flere principielle skitseprofiler som man kan relatere de kemiske data til. Figur 4 viser et eksempel herp√•.

Sammentolkningerne under punkt 2. og 3. i afsnittet ovenfor er n√łdvendige for at f√• et indtryk af den kemiske udvikling/tilstand af grundvandet i vandv√¶rkernes indvindingsoplande og finde ud af hvordan man kommer videre i kortl√¶gningen. Punkt 4. er dels mere selvindlysende (hvad er der af problemstoffer i omr√•det?) og kan dels v√¶re vanskelig at udf√łre med et godt resultat, da forst√•elsesmodellen kan v√¶re meget enkel og de eksisterende vandanalyser utilstr√¶kkelige til at belyse problemet ordentligt ‚Äď et eksempel p√• sidstn√¶vnte er de ofte sparsomt forekommende analyser for milj√łfremmede stoffer.

Eksempel:

Figur 4. Sammentolkning af geologisk principskitse fra forst√•elsesmodellen med eksisterende grundvandskemiske data. Fra Trin 1-rapport, Kortl√¶gningsomr√•de Sdr. Omme, Ramb√łll 2011.