Geofysisk tolkning


Trin 2b ‚Äď Sammentolkning

Geofysisk tolkning

Formål:

Efter den detaljerede fladekortl√¶gning er der behov for at tolke geofysikken. Normalt udf√łres f√łrst en metodespecifik geofysik tolkning (f.eks. i form af 1-dimensionale lagdelte modeller ved elektriske-/elektromagnetiske m√•linger). P√• dette stade foreg√•r der endnu ikke nogen sammentolkning, fordi den enkelte metode skal have mulighed for at vise egen optimale tolkning uden sammenblanding med andre data, som ville kunne sk√¶vvride det samlede resultat, hvis data ikke opl√łser de samme strukturer.

Efter det f√łrste trin, n√•r man kender resultatet af de indledende tolkninger, vil det normalt v√¶re relevant ogs√• at sammentolke de geofysiske fladem√•linger med de geologiske informationer med henblik p√• at n√• frem til en geologisk sandsynlig model.

Se publiceret materiale på http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/udgivelser/index.html , http://geofysiksamarbejdet.au.dk og SSV-kogebogen: http://www.hgg.geo.au.dk/rapporter/SSV_rapport.pdf

Data:

Geofysiske data

Data fra boringer

Metode:

De forskellige geofysiske metoder supplerer oftest hinanden og kan da i vidt omfang ogs√• indg√• i integrerede tolkninger. Geofysikken sammentolkes desuden med geologi fra boringer og logs i en efterf√łlgende proces.

¬∑ Man kan tolke de m√•lte geofysiske v√¶rdier i form af flerlagsmodeller (1D eller 2D), der indeholder viden om bedst tilpassede formationsegenskab og ‚Äďdybde for de enkelte lag i modellen, og herefter kan sammentolkning med geologien i omr√•dets boringer udf√łres.

¬∑ Man kan integrere information fra omr√•dets boringer (constraints) i forbindelse med inversionen af de geofysiske m√•linger til flerlagsmodeller, som beskriver bedst tilpassede egenskaber og ‚Äďdybder for modellens lag.

· Sammentolkningen af geofysiske og ge­ologiske data i forbindelse med fremstilling af lertykkelseskort ved brugen af SSV-metoden er et eksempel på yderligere udbygning af sammentolkningen mellem boringsoplysninger og elektriske-/elektromagnetiske målinger. SSV står for geoStatistical estimation of Structural Vulnerability. Dette Aarhus Workbench-modul kan også bruges til beregning af f.eks. den samlede tykkelse af sandlag i et vist dybdeinterval, koteinterval eller mellem definerede gridflader.

¬∑ Den slutgyldige sammentolkning mellem de forskellige kortl√¶gningsdata foreg√•r s√¶dvanligvis i forbindelse med opstillingen af kortl√¶gningsomr√•dets rumlige geologiske model, hvilket efterh√•nden sker ved brug af 3D digitale modellerings¬≠v√¶rkt√łjer. I denne sammenh√¶ng bidrager geofysiske data ofte signifikant til informationst√¶theden i det 3-dimensionale modelrum (se Geovejeledning 3 (J√łrgensen m.fl., 2008) og senere faneblade).

Nogle typer geofysiske data/tolkninger kan med fordel visualiseres i form af 3D-resistivitetsgrids for at få alle de geofysiske data som f.eks. SkyTEM-sonderinger i spil i den geologiske tolkning, uden at det er for tidskrævende, fordi man skal studere hver enkelt sonderingstolkning. Grids kan så eventuelt vises sammen med enkeltsonderingerne, når tolkninger i specifikke målepunkter skal nærstuderes (fig. 6).

Eksempel:

Figur 6. Denne 3-dimensionale illustration stammer fra GeoScene3D. Baggrundstemaerne i illustrationen er koten for den gode leder (den gr√•-bl√• og bakkede flade). Et udsnit af et topo¬≠¬≠grafisk kort er draperet ud over terr√¶noverfladen (ses √łverst). Endelig er figurens hovedtema middel¬≠resistiviteten for koteintervallet -100 til -90 baseret p√• SkyTEM-m√•linger i omr√•det, jf. farveskala. Tilsvarende middelresistiviteter beregnes normalt for koteintervaller helt fra terr√¶n ned til den dybde, som er relevant i forhold til den aktuelle kortl√¶gningsdybde, ligesom der tilsvarende kan laves et 3-dimensionalt resistivitetsgrid. P√• den aktuelle figur kigger man fra nord√łst ind under terr√¶n, hvor der ses en langstrakt fordybning i leroverfladen (koten for den gode leder). Det er tydeligt, at der n√¶rmest betragteren er nogle h√łje resistiviteter i det viste koteinterval mellem -100 og -90, her en indikation p√• forekomsten af sandede aflejringer i denne dybde. Sammentolkning med boringsoplysninger og √łvrige oplysninger indg√•r i det videre arbejde i GeoScene3D.