Unders√łgelsesboringer

Trin 2b ‚Äď Sammentolkning

Unders√łgelsesboringer

Formål:

Form√•let med udf√łrelse af nye unders√łgelsesboringer er at √łge den generelle datat√¶thed i kortl√¶gningsomr√•det samt opn√• lokal detaljeret forst√•else for de hydrogeologiske og hydro-geokemiske forhold.

Data fra nye unders√łgelsesboringer er ogs√• vigtig i forhold til tolkning af geofysiske m√•linger.

Se Geo-vejledning 1 (Ditlevsen m.fl., 2008) og 2018/2 (Hansen m.fl., 2009).

Data:

  • Lithologiske bestemmelser
  • Geofysiske logs
  • Pejlinger
  • Vandkemiske analyser
  • Sedimentkemiske analyser
  • Nitratreduktionskapacitet
  • Farvebeskrivelser

Metode:

Udf√łrelse af unders√łgelsesboringer kan foretages med en r√¶kke forskellige boremetoder som p√• forskellig vis honorerer de kvalitetskrav som stilles i forhold til de datatyper, der √łnskes indsamlet.

Geo-vejledning 1 (Ditlevsen m.fl., 2008)) beskriver hvorledes jordpr√łver skal udtages, beskrives og tolkes i felten. I Geo-vejledning 6 beskrives hvilket boretyper der kan anvendes i forhold til indsamling af vand- og sedimentkemiske data.

De indsamlede data fra de nye unders√łgelsesboringer indeholder ofte den mest detaljerede viden p√• lokal skala i kortl√¶gningsomr√•det. Det er vigtigt at udnytte informationerne i de indsamlede data fuldt ud ved sammentolkning af data.

Sammentolkning af data fra nye unders√łgelsesboringer kan foreg√• ved optegning af 1D-profilsnit, f.eks. ved hj√¶lp af software-programmet Grapher, hvor dybden (m.u.t.) tegnes p√• y-aksen og de forskellige data tegnes succesivt p√• y-aksen (fig. 7).

Eksempel:

Figur 7. Data og tolkede redoxgr√¶nser fra unders√łgelsesboring p√• 1D-profil.