Velkommen

Dette er web-udgaven af rapporten: Vurdering af danske grundvandsmagasiners sĂĄrbarhed overfor vejsalt.

Rapporten er udarbejdet af Søren Munch Kristiansen, Flemming Damgaard Christensen og Birgitte Hansen.

Birgitte Hansen, GEUS, er redaktør på web-udgaven af Geo-vejledning 1.

Den oprindelige rapport er offentliggjort i 2009.