5.2 Aldersvurdering af kloridindholdet i grundvandet

I grundvandsovervågningen under NOVANA er flere overvågningsboringer blevet CFC-dateret. Data fra grundvandsovervågningen er anvendt til at få et billede af alderen af det grundvand, som er analyseret for klorid. Figur 5.2 viser CFC-alderen i forhold til kloridindholdet i grundvandet fra samtlige overvågningsboringer, som er dateret i forbindelse med Grundvandsovervågningen. Figuren er baseret på i alt 864 analyser.

Figur 5.2: Relationen mellem kloridindholdet og CFC-alderen af grundvandet af i alt 864 analyser fra grundvandsovervågningen. Baseret på dataudtræk fra JUPITER d. 7. oktober 2008.

Figur 5.2 viser, at der ikke er nogen tidslig udvikling i kloridindholdet i grundvandet dannet i perioden fra 1940-2000. Sammenligningen mellem CFC-daterede aldre p√• grundvandet og dets kloridindhold i figur 5.3 indikerer ogs√•, at JUPITER-datas√¶ttet ikke kan give et fyldestg√łrende billede af vejsalts aktuelle p√•virkning af grundvandsressourcen. F.eks. stammer ca. 20 % af de kemiske analyser fra grundvand dannet efter 1980, mens kun ca. 3 % er dannet efter 1990, hvor vejsaltsforbruget n√•ede sit nuv√¶rende h√łje niveau omkring 300.000 tons pr. √•r. Yderligere stammer analyser af det yngste, overfladen√¶re grundvand prim√¶rt fra grundvandsoverv√•gningen (GRUMO), som er designet til overv√•gning af det √•bne land og kun delvis i de byomr√•der, hvor vejsaltet is√¶r bruges.