5.3 Tidslig udvikling i kloridindholdet på landsplan

På figur 5.3 ses den årlige procentvise udvikling i de 6 klorid-koncentrationsklasser i alle typer grundvandsboringer i Danmark fra 1910-2007 baseret på det gennemsnitlige kloridindhold pr. indtag pr. år. I tabellen under figuren viser, hvordan kloridkoncentrationen pr. indtag fordeler sig for hvert år i hver af de 6 koncentrationsklasser.

Det fremg√•r af tabellerne under figur 5.3, at antallet af kloridanalyser har v√¶ret stigende siden 1910 og frem til begyndelsen af 1990‚Äôerne, hvor den nationale overv√•gning startede med Vandmilj√łplan I, og kravet til analysehyppighed i indvindingsboringer er √łget. Antallet af analyser af grundvandet fra de seneste ca. 20 √•r er derfor markant h√łjere end den forudg√•ende periode. Det fremg√•r ogs√•, at den procentvise andel af de h√łje koncentrationsklasser (>250 mg/l) er faldende frem til ca. 1988, hvorefter fordelingen af koncentrationsklasserne har v√¶ret nogenlunde konstant. Denne udvikling skyldes antagelig forhold som:

  • Data fra den nationale overv√•gning, som hovedsagelig moniterer i landbrugsomr√•der medvirker til en udj√¶vning de sidste 20 √•r
  • Gr√¶nsev√¶rdien p√• 250 mg klorid pr. liter for drikkevand blev indf√łrt i 1980, og boringer kan v√¶re lukket for at undg√• indvinding af grundvand med et for h√łjt indhold af klorid.
  • Teknisk og faglig udvikling, som har medvirket at kloridholdige boringer er undg√•et ved etablering af indvindingsboringer

De seneste 20 √•r viser data, at st√łrstedelen af kloridanalyserne (ca. 85 %) har koncentrationer under 75 mg/l, og under 1 % af analyserne har koncentrationer over 600 mg/l.

Figur 5.3: Den procentvise fordeling af kloridanalyser (gennemsnit pr. indtag pr. år) i alle typer grundvandsboringer i Danmark fra 1910-2007, fordelt på 20 årige perioder. Baseret på dataudtræk fra JUPITER d. 7. oktober 2008.