5.4 Geografisk fordeling

P√• figur 5.4 er vist den geografiske fordeling af kloridindholdet i grundvandet i Danmark baseret p√• seneste analyse fra i alt 24.070 boringer (indtag) med informationer om UTM koordinater. Data er inddelt i de 6 koncentrationsintervaller med de h√łjeste kloridv√¶rdier afbilledet √łverst.

Grundvand med et kloridindhold under gr√¶nsev√¶rdien p√• 250 mg/l forefindes overalt i Danmark. De h√łjeste koncentrationer af klorid (>250 mg/l) i grundvandet forekommer specielt i kystomr√•derne, herunder is√¶r p√• Sj√¶lland, Lolland, Falster og M√łn, den nord√łstlige del af Fyn, Middelfart omr√•det, Brabranddalen ved √Örhus, i Limfjordsomr√•det, p√• Skagen og enkelte andre steder i landet.

Figur 5.4: Geografisk fordeling af seneste kloridanalyse fra alle typer grundvandsboringer fra i alt 24.070 indtag inddelt i 6 koncentrationsintervaller. H√łjeste kloridv√¶rdier er afbilledet √łverst. Baseret p√• dataudtr√¶k fra JUPITER d. 7. oktober 2008.

Figur 5.5 viser den geografiske og dybdem√¶ssige fordeling (m u.t. til toppen af indtag) af de 6 kloridkoncentrationsintervaller baseret p√• seneste analyse fra grundvandsboringer (indtag) med de dybeste data afbilledet √łverst. Det er igen tydeligt, at hovedparten af data (ca. 85 %) findes i koncentrationsniveauer under 75 mg klorid pr. liter.

Det fremg√•r af figuren, at de dybeste boringer langt overvejede indeholder grundvand med et lavt kloridindhold (<30 mg/l), og kun enkelte dybe boringer er p√•virket af et h√łjere kloridindhold. Dybe boringer med et lavt kloridindhold findes hovedsagelig vest for hovedopholdslinjen for sidste istid og (muligvis ogs√•) i forbindelse med begravede dalsystemer. Det kloridfattige dybe grundvand er sandsynligvis dannet ved den jyske h√łjderyg og str√łmmer mod Vesterhavet.

S√¶rlig h√łje koncentrationer af klorid i grundvandet (>600 mg/l) findes i b√•de overfladen√¶re boringer og i dybere boringer. Disse h√łje koncentrationer i de overfladen√¶re indtag kan derfor muligvis skyldes en p√•virkning fra salt fra jordoverfladen.

Mange af boringer omkring K√łge Bugt med et h√łjt kloridindhold (>75 mg/l) har toppen af filterindtaget meget overfladen√¶rt, mellem 0-30 m u.t., hvilket sandsynligvis skyldes, at dette er kalkboringer med et meget langt filterindtag.

Figur 5.5: Geografisk og dybdem√¶ssig fordeling (m u.t. til toppen af indtag) af 6 kloridkoncentrationsintervaller baseret p√• seneste analyse fra alle typer grundvandsboringer. √ėverste r√¶kke <30 mg Cl/l og 30-75 mg Cl/l, midterste r√¶kke 75-125 mg Cl/l og 125-250 mg Cl/l, nederste r√¶kke 250-600 mg Cl/l og >600 mg Cl/l.  Dybeste data er afbilledet √łverst. Baseret p√• dataudtr√¶k fra JUPITER d. 7. oktober 2008.