5.6 Klorid-bromidforholdet

Kilden til klorid i omvendt ionbyttet grundvand (infiltration af saltvand i et mere ferskt grundvandssediment), kan være (se også tabel 3.1):

  • Infiltration af vejsalt fra jordoverfladen
  • Infiltration af atmosf√¶riske salte fra jordoverfladen
  • Infiltration af saltholdige forureningskilder ved jordoverfalden
  • Indtr√¶ngning (advektiv) eller diffusiv transport af saltholdig grundvand

Det vil sige, at det er det omvendt ionbyttede grundvand, som eventuelt kan være påvirket af vejsalt.

I kapitel 4.7 er det vist, at klorid-bromidforholdet kan bruges til at spore kilderne til klorid i grundvandet, hvor der kan skelnes mellem grundvand, som tydeligt er påvirket af vejsalt (klorid-bromidforhold >550:1) eller havvand/regnvand og stensalt (klorid-bromidforhold <289:1). I figur 5.9 er vist seneste analyseresultater af klorid-bromidforholdet i 1.229 grundvandsboringer. Der er en meget uensartet geografisk fordeling af analyserne af klorid-bromidindholdet i grundvandet. Resultaterne viser, at 304 boringer muligvis kan være påvirket af vejsalt, da de har et klorid-bromidforhold på over 550.

Figur 5.9. Geografisk fordeling af klorid-bromidforholdet i grundvandet baseret p√• seneste analyser fra 1229 boringer med bromidanalyser. Klorid-bromidforhold > 550 bruges som en indikator for vejsaltp√•virkning, mens et klorid-bromidforhold < 550 bruges som en indikator for havvandsp√•virkning. Punkter med Cl/Br > 550 er afbilledet √łverst. Baseret p√• dataudtr√¶k fra JUPITER d. 7. oktober 2008.

I afsnit 4. 7 (Klorid-bromid: Estimering af en indikation p√• vejsalt) er der fors√łgt anvendt kriteriet med klorid-bromidforhold >550 og >125 mg klorid pr. liter, for at finde de boringer, som har p√•virkning fra vakuumsalt og forh√łjet kloridindhold. Denne delm√¶ngde af boringer havde n√¶sten alle tegn p√• p√•virkning fra byer og veje. Med det form√•l at studere boringerne med klorid-bromidforhold >550:1 n√¶rmere, er det her fors√łgt at indskr√¶nke antallet af boringer i figur 5.9, til de som med st√łrre sikkerhed kan v√¶re p√•virket af vejsalt. Her er f√łlgende 2 kriterier anvendt i adskillelsen:

  • Klorid-bromidforhold >550
  • Omvendt ionbyttet (natrium-kloridforhold <0,75)

I figur 5.10 er vist seneste analyseresultater af klorid-bromidforholdet i de 287 boringer, som har omvendt ionbytning og en analyse af bromidindholdet i grundvandet. Der er igen en meget uensartet geografisk fordeling af analyserne af klorid-bromidindholdet i omvendt ionbyttet grundvand. Resultaterne viser, at 79 boringer muligvis kan være påvirket af vejsalt, da de har klorid-bromidforhold på >550 og omvendt ionbytning.

En gennemgang af disse 79 boringer viser, at 47 af dem ligger i umiddelbar n√¶rhed af en hovedvej, mens 22 ligger i tilknytning til mindre byer og/eller biveje. Ti af boringerne ligger ikke i umiddelbar n√¶rhed af oplagte kilder til vejsalt. I alt 14 boringer har kloridindhold p√• >125 mg/l, mens ca. 40 af dem har kloridkoncentrationer under 60 mg/l. Hovedparten af boringerne med klorid-bromid >550 og omvendt ionbytning er alts√• sandsynligvis p√•virket af vand fra veje, men ikke n√łdvendigvis med s√¶rlig h√łje koncentrationer til f√łlge.

Figur 5.10. Geografisk fordeling af klorid-bromidforholdet i omvendt ionbyttet grundvand baseret p√• seneste analyser fra 289 boringer. Klorid-bromidforhold > 550 bruges som en indikator for vejsaltp√•virkning. mens et klorid-bromidforhold < 550 bruges som en indikator for havvandsp√•virkning. Punkter med Cl/Br > 550 er afbilledet √łverst. Baseret p√• dataudtr√¶k fra JUPITER d. 7. oktober 2008.