6. Vestegnens Vandsamarbejde som værksteds-område

Der er udviklet et risikovurderingsværktøj i MIKE SHE, som kan anvendes på oplandsskala til at vurdere risikoen fra vejsaltning samt mulige tiltags virkning på grundvandskvaliteten. Desuden er der udvalgt et værkstedsområde placeret i Storkøbenhavn, da eventuelle problemer med vejsalt for grundvandsressourcens kvalitet kan forventes i stærkt urbaniserede områder med lav netto nedbør.

Formålet med udviklingen af risikovurderingsværktøjet i MIKE SHE er at vurdere følgende:

  1. Er der lokal påvirkning af grundvandsressourcen fra vejsalt og
  2. Er der regional påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet fra vejsalt samt
  3. Effekten af tiltag overfor forureningen fra vejsalt, herunder varighed af forureningen af grundvandsressourcen.