7. Referencer

Alvarado, J.A.C., Purtschert, R., Hinsby, K., Troldborg, L., Hofer, M., Kipfer, R., Aeschbach-Hertig, W., & Arno-Synal, H., 2005. 36 Cl in modern groundwater dated by a multi-tracer approach (3H/ 3He, SF6, CFC-12 and 85Kr): a case study in quaternary sand aquifers in the Odense Pilot River Basin, Denmark. Applied Geochemistry, 20: 599-609.

Andersen, S., Petersen, S.B. og Laurberg, P., 2002. Iodine in drinking water in Denmark is bound in humic substances. European Journal of Endocrinology 147, 663-670.

BEK 1449 af 11/12/2007. Bekendtg√łrelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanl√¶g. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113759 .

Bjerg, P.L. & Christensen, T.H. 1992. Temporal and spatial small-scale variation in groundwater quality of a shallow sandy aquifer. Journal of Hydrology 131, 133-149.

Blomqvist, G., Norrstr√∂m, A.-C. & Thunqvist, E.-L. 2001. Milj√łproblem vid drift och underh√•ll av v√§gar. Forskningsrapport, TRITA-AMI rapport 3083, Avdelningen f√∂r Mark- og Vattenresurser, Kungl. Tekniska H√∂gskolan, Stockholm.

Blume, H.P., Br√ľmmer, G., Schwertmann, U., Horn, R., K√∂gel-Knabner, I., Stahr, K., Auerwald, K., Beyer, L., Hartman, A., Litz, N., Scheinost, A.,, Stanjek, H., Welp, G., Wilke, B.-M., 2002. Lehrbuch der bodenkunde. Spektrum Akademischer Verlag, Berlin, 593 sider.

Bonnesen, B., Larsen, F., Sonnenborg, T., Klitten, K. & Stemmerik, L. 2009. Deep saltwater in Chalk of North-West Europe: origin, interface characteristics and development over geological time. Hydrogeology Journal 17, 1643-1663.

Brettmann, K.L., K. H√łgh Jensen and R. Jacobsen (1993). Tracer test in fractured chalk. II. Numerical analysis, Nordic Hydrology, 24, 275-296.

B√¶kken & Hauge, 2006. Kjemisk tilstand i vegn√¶re innsj√łer. Rapport utbyggingsavdelingen nr. UTB 200/06Vegdirektoratet, Oslo, Norge. 92 sider.

Carl Bro, 2001. Statusrapport: Alternative T√łmidler, Fase 1 egenskaber, data og pr√łvningsmetoder, Carl Bro, Maj 2001

Carl Bro, 2003. Alternative T√łmidler, Fase 2-virkning p√• asfalt, st√•l og galvaniseret st√•lsamt milj√łaspekter, Carl Bro, Marts 2003

Carlson, B.B., Nielsen, M.√Ü. Bjerg, P.L, Christensen T. H og J.K. Petersen, 1998. Vejsalt genfindes i h√łje koncentrationer i grundvandet. Stads & Havneingeni√łren, 3: 32-36.

Davis, S., Cecil, D.W., Zreda, M., Sharma, Pl., 1998. Uses of chrloride/bromide ratios in studies of potable water. Ground Water 36: 338-350.

Direktiv 2006/118/EF. Grundvandsdirektivet.

Eggenkamp, H.G.M. & Coleman, M.L., 2009. The effect of aqueous diffusion on the fractionation of chlorine and bromine stable isotopes. Geochimica et Cosmochimica Acta 73: 3539‚Äď3548

European Environmental Agency, 2009. Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought. EEA Report 2/2009.

Fyns Amt, 2001. Grundvand 2000 - vandmilj√ł overv√•gning. Fyns Amt.

Fyns Amt, 2002. Grundvand 2001 - Vandmilj√łoverv√•gning. Fyns Amt.

Freeman, J.T., 2007. The use of bromide and chloride mass ratios to differentiate salt-dissolution and formation brines in shallow groundwaters of the Western Canadian Sedimentary Basin. Hydrogeology Journal 15: 1377-1385.

GEUS, 1996. Grundvandsovervågning 1995. GEUS. 145 sider.

Hansen, B. m.fl., i trykken. Geovejledning nr. 5. Kemisk Grundvandskortlægning, GEUS.

Hansen, L. & Pedersen, E.F. 1982. Dr√¶nvandsunders√łgelser 1971-1974. Tidsskrift for Planteavl, 79: 670-688.

Hinsby, K., Edmunds, W.M., Loosli, H.H., Manzano, M., Condesso de Melo, M.T. & Berbecot, F., 2001. The modern water interface: recognition, protection and development - advance of modern waters in European aquifer systems. I: Edmunds, W.M.; Milne, C.J. (red.), Paleowaters in Coastal Europe: Evolution of groundwater since the late Pleistocene. Geological Society, London, Special Publications

Hinsby, K., Jensen, T.F. & Bidstrup, T., 2003: European reference aquifers: The limestone aquifers around Copenhagen, Denmark. Report for the EU research project ('BASELINE'): Natural Baseline Quality of European Groundwater: A basis for Aquifer Management. 1-18.

Hjuler, H., Wernberg, T., Bering, J.B., & Ramsey, L. 2007. Vurdering af risikoen for kloridpåvirkning af grundvandet, Frederiksberg kommune - samt en vurdering af udviklingen i grundvandet i forhold til drikkevandsproduktionen. Watertech. 41 sider.

Howard, K.W.F. & Haynes, J., 1993. Groundwater contamination due to road de-icing chemicals ‚Äď salt balance implications. Geosciences Canada, 20: 1-8.

Howard, K.W.F. & Beck, P.J., 1993. Hydrogeochemical implications of groundwater contamination by road de-icing chemicals. Journal of Contaminant Hydrology, 12(3): 245-268.

Howard, K.W.F. & Maier, H., 2007. Road de-icing salt as a potential constraint on urban growth in the Greater Toronto Area, Canada. Journal of contamination hydrology 91, 146-170.

Hseu, K.J., 1963. Solubility of dolomite and composition of Florida ground waters. Journal of hydrology 1: 228-310.

Hulling, E.E. & Hollocher, T.C., 1972. Groundwater contamination by road salt: steady-state concentrations in the Eat Central Massachusetts. Science 176: 288-290.

Jensen, M.B., de Jonge, L.W. & M√łldrup, P. 2000. Udg√łr trafikken en trussel mod grundvandet. Stads- & Havneingeni√łren 5/2000: 28-33.

J√łrgensen, N.O., Andersen, M.S. & Engesgaard, P., 2008: Investigation of a dynamic seawater intrusion event using strontium isotopes ( 87Sr/86Sr). Journal of hydrology 348: 257-269.

J√łrgensen, N.O. & Holm, P.M., 1995. Strontium-isotope studies of chloride-contaminated groundwater, Denmark. Hydrogeology Journal, 3(2): 52-57.

J√łrgensen, N.O. & Holm, P.M., 1999. Strontium-isotope studies of "brown water" (organic-rich groundwater) from Denmark. Hydrogeology Journal, 7: 533-539.

J√łrgensen, M. & Kjeldsen, P., 1995. Kildestyrkevurdering af gamle lossepladser. Projekt om jord og grundvand nr. 16.

J√łrgensen, U. & Kristensen, K., 2004. Dr√¶nvandsorientering fra fem marker i perioden 1998-2003 sammenlignet med resultater fra 1971-1994. Planteavlsorientering, 07-507.

Kjeldsen, P. & Christensen, T.H., 1996. Kemiske stoffers opf√łrsel i jord og grundvand. projekt om jord og grundvand fra Milj√łstyrelsen, nr. 20.

Klitten, K., Larsen, F. og Sonnenborg, T.O., 2006. Saltvandsgr√¶nsen i kalkmagasinerne i Nord√łstsj√¶lland, hovedrapport. Resume af delprojekternes resultater og konklusioner samt perspektivering. GEUS og Institut for Milj√ł & Ressourcer, DTU.

Kutilak, M. & Nielsen, D.R. 1994. Soil hydrology. GeoEcology Textbook. Catena verlag Cremlingen, Germany.

K√łbenhavns Amt, 2005: Dynamisk grundvandsmodel (KAM). Forel√łbig rapport. Watertech, Maj 2005.

Larsen, F., Sonnenborg, T., Madsen, P., Ulbak, K.A. & Klitten, K., 2006. Saltvandsgr√¶nsen i kalkmagasinerne i Nord√łstsj√¶lland, delrapport 6. Saltvandsudvaskning i Danienkalk og Skrivekridt - Detailunders√łgelser i Karlslunde v√¶rkstedsomr√•de. Danmarks & Gr√łnlands Geologiske Unders√łgelser 2006/21

Lovbekendtg√łrelse nr. 1026 af 20-10-2008. Bekendtg√łrelse af lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven). https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121065

Lundmark, A. & Olofsson, B., 2007. Chloride deposition and distribution in soils along deiced highway ‚Äď assessment using different methods of measurement. Water, Air & Soil Pollution 182: 173-185.

Milj√łstyrelsen, 2002. Metoder til v√¶rdis√¶tning af dansk vejtrafiks forurening af jord og grundvand. Milj√łprojekt nr. 712.

Mielby, S. & M√łller, R.R. (2007). Den nationale grundvandskortl√¶gning i Danmark ‚Äď status pr. 2007. S√¶rudgivelse, GEUS.

Mielby, S. & Sandersen, P., 2005. Indsatskortl√¶gning I Nyborg-omr√•det ‚Äď om samspillet mellem geologiske stor-skala strukturer og forekomsten af salt grundvand. ATV-m√łde, Vinterm√łde om jord- og grundvandsforurening, Vingstedcentret 8.-9. Marts 2005.

Milj√łcenter Roskilde, 2008. Fase 1 kortl√¶gning for Omr√•de 2bc (Gladsaxe, Gentofte, Lyngby og S√łller√łd kommuner).

Milj√łstyrelsen, 2008. Bek√¶mpelsesmiddelstatistik 2007. Orientering fra Milj√łstyrelsen nr. 4.

Millero, 2002. Seawater as an electrolyte. I: Gianguzza, A., Pelizzetti, E., Sammartano, S. (red.), Chemistry of Marine water and sediments. Kap 1. Springer, New York. Side 1-34.

Lindström, R., 2007. A system for modelling groundwater contamination in water supply areas: chloride contamination from road de-icing as an example. Nordic Hydrology 37, 41-51.

Nyst√©n, T. 1998. Transport processes of road salt in quaternary formations. Proceedings: International Symposium on Deicing and Dustbinding‚ÄĒRisk to Aquifers, Helsinki, Finland. October 14‚Äď16, I: Nyst√©n, T. & Suokko, T. Eds. Nordic Hydrological Programme, NHP Report No. 43, Helsinki, Finland, p. 31‚Äď 40.

Naturvårdsverket, 1999: Bedömningsgrunder - Grundvatten. Naturvårdsverket, Rapport 4915.

Olofsson, B. 1999: Metoder för differentiering av salt grundvatten i Sverige. Sveriges

Geologiska Undersökning (SGU). Slutrapport, projekt 03-853/14.

Ostendorf, D.W., Hinlein, E.S., Rotaru, C. & DeGroot, D.J. 2006. Contamination of groundwater by outdoor highway deicing agent storage Journal of Hydrology 326, 109-121.

Panno, S.V., Hackley, K.C., Hwang, H.H., Greenberg ,S.E., Krapac, I.G., Landsberger, S., & O'Kelly, D.J., 2006a. Characterization and Identification of Na-Cl Sources in Ground Water. Ground Water, 44: 176-187.

Panno, S.V., Kelly, W.R., Martinsek, A.T., & Hackley, K.C., 2006b. Estimating Background and Threshold Nitrate Concentrations Using Probability Graphs. Ground Water, 44: 697-709.

Pedersen, E. F., 1982. Grundvandsunders√łgelser p√• sandjord 1975-1979. Tidsskrift for Planteavl 86:543-565.

Pedersen, J.B., 1988. Grundvandskemi. Ingeni√łrh√łjskolen, Horsens Teknikum. 1. udg.

Pedersen, K.M., Laurberg, P., N√łhr, S., J√łrgensen, A. & Andersen, S., 1999. Iodine in drinking water varies by more than 100-fold in Denmark. Importance for iodine content of infant formulas. European Journal of Endocrinology 140: 400-403.

Pedersen L., B. og M. Ingerslev, 2007. Alternativer til vejsalt som t√łmiddel i glatf√łrebek√¶mpelse. Arbejdsrapport nr. 36, Skov & Landskab. H√łrsholm, 2007 49 s ill.

POLMIT, 2002. Pollution of groundwater and soil by road and traffic sources: dispersal mechanisms, pathways and mitigation measures. Delivery D5 ‚Äď pollution from roads and vehicles and dispersal to the local environment: Final repost and handbook. EU project under the 4th framework program POLMIT RO-97-SC.1027.

R&H Bulletin No. 27 Juli 1991 Frederiksberg Kommune: Sikring af Drikkevandsressourcen. Sammendrag af unders√łgelser 1988-1991.

Refsh√łj, J., 2005. Brasiliansk havsalt i vintertjenesten. Dansk Vejtidsskrift okt. 2005: 4-5.

Ribe Amt, 2003. Grundvand 2002 - vandmilj√ł overv√•gning. Ribe Amt. 120 sider.

Storstr√łms Amt, 2004: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Sydfalster.

Tesmer, M., Möller, P., Wieland, S., Jahnke, C., Voigt, H. & Pekdeger, A., 2007. Deep reaching fluid flow in the North East German Basin: origin and processes of groundwater salination. Hydrogeology Journal. DOI 10.1007/s10040-007-0176-y.

Thorling, L., 1992. Sulfat som aldersindikator i grundvand. Vand og Jord 1: 113-115.

Thunqvist, E.L., 2004. Regional increase of mean chloride concentration in water due to the application of deicing salt. Science of The Total Environment, 325(1-3): 29-37.

U.S. Department of Energy, 1994. Handbook of Methods for the Analysis of the Various Parameters of the Carbon Dioxide System in Seawater. Edited by Dickson, A. G. and C. Goyet. http://cdiac.esd.ornl.gov/ftp/cdiac74/chapter5.pdf .

Vejb√¶k. O., 2006. √ėrken og salthav. I: Larsen, G. (red.) Naturen i Danmark, Geologien. Gyldendal. s. 125-138.

Vejdirektoratet, 1996. Vejsalt, tr√¶er og buske ‚Äď en litteraturunders√łgelse om NaCl‚Äôs effekter p√• vedplanter langs veje. Rapporten er udarbejdet af T.B. Ran-drup og L.B. Pedersen fra Forskningscenteret Skov & Landskab. Vejdirektoratet rapport 64. Kan f√•s p√• www.vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet og Skov & Landskab, 2001. Vejsalt og Planter. Hæfte på 20 sider. ISBN 10: 87-7903-119-6 ISBN 13: 978-97-7903-119-7. Kan fås på www.sl.life.ku.dk

Vejregelr√•det, 2006. Vejdrift ‚Äď t√łmidler, sand og grud til glatf√łrebek√¶mpelse. Vejdirektoratet.

Vestegnens Vandsamarbejde I/S, 2005. Grundvandsmodel, Modelops√¶tning. Ramb√łll. Februar 2005.

Vestegnens Vandsamarbejde I/S, 2006a. Grundvandsmodel, kalibrering. Ramb√łll. Februar 2006.

Vestegnens Vandsamarbejde I/S, 2006b. Grundvandsmodel, Scenarieberegninger. Ramb√łll. December 2006

Vestegnens Vandsamarbejde I/S, 2009a. Kloridindhold i indvindingsboringer i Vestegnen - Udredningsprojekt. Ramb√łll. Januar 2009. 125 sider.

Vestegnens Vandsamarbejde I/S, 2009b. Grundvandsmodel, Opdatering og scenarioberegninger. Ramb√łll. Januar 2009

Vengosh A., & Pankratov, I., 1998. Chloride/Bromide and Chloride/Fluoride Ratios of Domestic Sewage Effluents and Associated Contaminated Ground Water. Ground Water 36: 815-824.

Williams, D.D., Williams, N.E & Cao, Y., 1999. Road salt contamination of groundwater in a major metropolitan area and development of a biological index to monitor its impacts. Water Resource Research 24: 127-138.

Whittemore, D.O., 1988. Bromide as a tracer in groundwater studies: geochemistry and analytical determination. Proceedings Ground Water Geochemistry Conference, Denver, National Water Well Association, 339-360.

Wright, J. & Colling, A., 1995. Seawater: its composition, properties and behavior. Prepared by the open Universitycourse team. Butterworth. Heinemann (Elsevier), Oxford, UK.

√ėdum, H. & Christensen, W., 1936. Danske grundvandstyper og deres geologiske optr√¶den. Danmarks Geologiske Unders√łgelse, III. r√¶kke nr. 26:1-183.

√Örhus Amt, 2006. Redeg√łrelser for grundvandsressourcerne i √Örhus Syd-omr√•det. Red.: S.W. Gr√łnh√łj, B. Hansen, O.D. Jensen, B.E. Jordt, S. Rasmussen og R. Thomsen, 285 sider.