2.2 Komissorium

P√• baggrund af ovenn√¶vnte udenlandske og danske erfaringer blev det besluttet, at dette projekt skulle vurdere, hvorvidt klorid fra glatf√łrebek√¶mpelsen udg√łr, eller vil komme til at udg√łre, et fremtidigt kvalitetsproblem for grundvandet i Danmark. Projektet skal belyse, om vejsalt fra glatf√łrebek√¶mpelsen i sin nuv√¶rende form udg√łr en risiko for grund¬≠vandets kvalitet lokalt n√¶r trafikintensive veje og bebyggede omr√•der, samt om vejsaltning er et generelt milj√łproblem for grundvandsressourcen i hele landet.

Vurderingen er opdelt i tre delprojekter, hvor hver del bygger videre på de foregående:

  1. Indledende litteraturgennemgang og metodeudvikling for at kunne adskille √•rsager til forh√łjede kloridindhold i det danske grundvand, hvilket ogs√• ville kunne anvendes ved √•rsagsudredning af kloridforureninger, som ikke skyldes vejsalt.
  2. Analyse af de tidslige udviklinger i kloridindholdet i det danske grundvand i de seneste ca. 110 år.
  3. Udvikle et risikovurderingsv√¶rkt√łj, som p√• oplandsskala kan anvendes til at vurdere risikoen fra vejsaltning p√• grundvandskvaliteten.