4. Adskillelse af kloridkilder

Utallige faktorer påvirker kloridkoncentrationer i grundvandet, og det kan være vanskeligt med sikkerhed at påvise en eventuel direkte årsagssammenhæng mellem forhøjet kloridindhold i grundvandet og en enkelt kilde som f.eks. vejsaltning (Olofsson, 1999; Panno m.fl., 2006a; Hjuler m.fl., 2007).

I dette kapitel gennemgås metoder, som kan bruges til en vurdering af kilderne til klorid i grundvandet. På baggrund af den eksisterende viden fra internationale og danske studier, gennemgås der en række tilgange, som sammenligner forhold mellem hovedbestanddele og sporstoffer samt anvender isotopanalyser som en vigtig del af klorids kildeopsporing. I kapitlet foretages der en dataanalyse, hvor de mest velegnede metoder udvælges i forhold til det eksisterende danske datagrundlag.