4.1 Datagrundlaget

Datagrundlaget for kapitel 4 og 5 er datas√¶ttet, som bruges til den √•rlige overv√•gningsrapport fra GEUS i 2008 under NOVANA. Datas√¶ttet er udtrukket fra databasen JUPITER den 7. oktober 2008 og kaldes herefter blot ‚ÄĚJUPITER datas√¶ttet‚ÄĚ. Det er en fordel at anvende dette datas√¶t til beskrivelse af det danske grundvands indhold af klorid, da data p√• forh√•nd er kvalitetssikret og v√¶sentlige hovedbestanddele allerede er behandlet (Thorling, 2009).

Beskrivelsen af grundvandets kloridindhold bygger s√•ledes p√• JUPITER‚Äôs data fra alle aktive indtag fra grundvandsoverv√•gningen, landoverv√•gningen, boringskontrollen fra vandforsyningsboringer og fra gruppen ‚ÄĚandre boringer‚ÄĚ, som er en restgruppe af bl.a. forskellige typer unders√łgelsesboringer. Analyser fra kendte forurenede grunde og overv√•gning af punktkilder er udeladt.

Datas√¶ttet, som anvendes i kapitel 4 og 5, indeholder i alt 138.331 analyser af kloridindholdet i grundvandet. Kloridkoncentrationerne varierer fra mindre end 10 op til 146.000 mg/l, hvor de √¶ldste analyser stammer fra 1890. Overordnet sk√łnnes det, at der er en rimelig datad√¶kning mht. kloridanalyser og √łvrige hovedbestanddele, idet der er ca. 1 boring pr. 2 km 2 , som dog ikke er j√¶vnt fordelt over landet. T√¶theden af analyser med sporstoffer er langt ringere.